Medvídci


Je to turistický kroužek, ve kterém se děti budou postupně učit morseovu abecedu, pracovat s buzolou a mapou, prověřovat si znalosti BESIP, podnikat výlety do přírody jak pěšky tak i na kole.

Scházíme se zpravidla každou středu, nebo podnikáme o víkendu výlety.

Vedoucí

Renáta Komenská, tel. 724 068 934, email: komenska.r@seznam.cz