Historie

Prvopočátky fotbalu – V roce 1927 založen v Nižních Lhotách první sportovní klub (nelegální) s názvem „SK Beskyd“ Nižní Lhoty.

historie

 

Horní řada zleva:Novák František,Muroň Bohuslav,Baran Eduard, Korbáš Bohumil, Muroň Eduard, Stach Ferdinand, Bezecný Bohumír, Staňko Karel.

Dolní řada: Bilský Václav, Blahut Oldřich, Korbáš Karel, Macháček Ferdinand.

První funkcionáři – Šeděnka František pokladník, Muroň Eduard hospodář, Korbáš Bohumil kapitán.

Činnost – Fotbalové mužstvo sehrávalo během letního období pouze přátelské utkání. V domácím prostředí s hojnou návštěvnotí, zvlášť v době okupace, účast i 500 fanoušků z obce i okolí.

První registrace – V roce 1940 dochází k první registraci klubu na výroční schůzi v rest. „Pícha“ v Raškovicích. Nově založený sportovní klub dostává název „Lhoty – Raškovice“se sídlem v Nižních Lhotách.

Funkcionáři – u kolébky nově registrovaného klubu stáli:

František Muroň starosta, Karel Staňko jednatel, František Šeděnka pokladník, Josef Dužík ved. mužstva, Bohumil Korbář, Karel Korbář, Štěpán Tkáč, Jindřich Velčovský, Ferd. Macháček, Ferd. Šíma, bratři Jan a Václav Bílští, bratři Báčové, bratři Jan a Boh. Kohutovi, bratři Josef a Eduard Liškové, bratři Eduard a Jan Muroňovi.

Změna názvu – V roce 1951 konána valná hromada sportovního klubu v hostinci T. Mojžíška za účasti 56 občanů na které dochází ke změně názvu na „Sokol Nižní Lhoty“.

Stagnace – Pro finanční potíže a kádrovému obsazení dochází v létech 50-tých ke stagnaci.

Obnovení činnosti a nový název – Od začátku 60-tých let znovu obnovena činnost klubu a to hlavně fotbalová. Po spolupráci sportovců obce Nošovice dostává sportovní klub nový název „TJ Sokol Nošovice – Lhoty“.